top of page

Specialer

3. Skilsmisse

En skilsmisse består af tre områder: selve skilsmissen, bodelingen og eventuelt børn.

Jeg kan hjælpe dig med at adskille disse tre områder, og håndtere dem hver især.

Selve Skilsmissen

Hvis I er enige om at blive skilt, går selve skilsmissen ofte ret let og kan klares med en anmodning via borger.dk

Du kan dog have brug for rådgivning vedrørende skilsmissebetingelserne, hvis du ønsker at undgå at blive indkaldt til vilkårsforhandling.

Hvis den ene part modsætter sig skilsmisse, kan du have brug for advokatbistand til at føre en skilsmissesag i retten.

Bodeling

Mange skilsmissepar søger rådgivning fra hver sin advokat i forbindelse med bodelingen.

Jeg kan hjælpe dig med at sikre, at bodelingen går retfærdigt til og at boet deles i overensstemmelse med gældende praksis.

Mit arbejde i forbindelse med bodeling vil ofte bestå i at forhandle, på dine vegne, med modpartens advokat, for at sikre dig det bedst mulige udfald af bodelingen.

Hvis det ikke er muligt at finde frem til en forhandlingsløsning, kan jeg hjælpe dig med at indbringe sagen for skifteretten og repræsentere dig i forbindelse med den efterfølgende bobehandling.

Børn

I forhold til børn er spørgsmålene om forældremyndighed, samvær og bopæl relevante.

Hvis I kan komme til enighed, kan jeg udfærdige en skriftlig aftale for dig og din tidligere ægtefælle, således at der ikke senere opstår tvivl om hvad I oprindeligt aftalte.

Hvis I ikke kan komme til enighed, kan jeg bistå dig i forbindelse med indbringelse af sagen for Familieretshuset. Hvis du ønsker det, kan jeg deltage i møderne i Familieretshuset sammen med dig, men der er også den mulighed, at jeg rådgiver dig før mødet, så du er godt klædt på til selv at møde op og tale din sag.

Hvis Familieretshuset henviser sagen til afgørelse ved domstolene, kan jeg repræsentere dig i forbindelse med retssagen i Familieretten.

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser, er der mulighed for at få fri proces til en retssag ved Familieretten. Det er dog ikke muligt at få fri proces til den forudgående sagsbehandling i Familieretshuset.

bottom of page