top of page

Specialer

2. Familieretlige Dokumenter

Testamente

Hvis du ønsker at skrive testamente, tilbyder vi grundig indledende rådgivning, hvor dine muligheder og behov afklares. Herefter udfærdiges et udkast til testamente efter dine ønsker. Udkastet fremsendes til dine eventuelle bemærkninger, hvorefter endeligt tilrettet testamentet fremsendes i papirform med kopi samt vejledning om underskrift hos notaren.

Fast pris for følgende pakke:

·         Rådgivning

·         Udfærdigelse af udkast til testamente

·         Tilretning af testamentet i henhold til dine eventuelle bemærkninger

·         Endeligt testamente i papirform med vejledning til underskrift hos notaren

Kr. 3.500 inkl. moms.

Ved ønske om yderligere møde efter udfærdigelsen af udkast til testamente takseres dette til vores sædvanlige timetakst kr. 1.950 inkl. moms.

Ægtepagt

Hvis I har brug for en ægtepagt, tilbyder vi grundig indledende rådgivning, hvor jeres ønsker og behov afklares. Vær opmærksom på, at vi kun kan repræsentere én af parterne, som indgår ægtepagt, da I vil højest sandsynligt vil have modstridende interesser.

Efter vores indledende rådgivning udfærdiges udkast til ægtepagt efter jeres ønsker. Udkastet fremsendes til jeres eventuelle bemærkninger, hvorefter endelig tilrettet ægtepagt fremsendes til jeres underskrift.

Efter I begge har skrevet under tinglyser vi ægtepagten i personbogen.

Fast pris for følgende pakke:

·  Rådgivning.

·  Udfærdigelse af udkast til ægtepagt.

·  Tilretning af ægtepagten i henhold til jeres eventuelle bemærkninger.

·  Tinglysning af ægtepagten i personbogen.

Kr. 3.500 inkl. moms.

Herudover betales tinglysningsafgift kr. 1.750,- til tinglysningsretten.

Ved ønske om yderligere møde efter udfærdigelsen af udkast til ægtepagt takseres dette til vores sædvanlige timetakst kr. 1.950 inkl. moms.

Fremtidsfuldmagt

Du kan registrere en fremtidsfuldmagt for at sikre dig, at du selv bestemmer hvem, der skal have fuldmagt til at varetage dine interesser, såfremt du, senere i livet, ikke selv er i stand til det.

Hvis du ønsker en fremtidsfuldmagt, tilbyder vi grundig indledende rådgivning, hvor du kan få oplysninger om mulighederne og konsekvenserne af en fremtidsfuldmagt.

Vi udarbejder fuldmagten efter dine ønsker, og vejleder om underskrift i tinglysningssystemet og hos notaren.

Fast pris for følgende pakke:

·  Rådgivning.

·  Udfærdigelse af udkast til fremtidsfuldmagt.

·  Tilretning af fremtidsfuldmagten i henhold til dine eventuelle bemærkninger.

·  Registrering af fremtidsfuldmagten i tinglysningssystemet.

·  Endelig fremtidsfuldmagt i papirform med vejledning til underskrift hos notaren.

Kr. 3.500 inkl. moms.

 

bottom of page